Datorrelaterade steg för steg guider

Filtyper - Filformat - Lista över filändelser vad det är för fil, och vad den andvänds till.

Lista över samtliga kända filtyper, filformat, filändelser eller filformatering - Eller vad du nu väljer att kalla det.. :)

Kan vara bra att ha till hands när man får en fil som man inte vet hur man skall öppna eller vad den andvänds till.

0-9

    .386 Windowssystemfil
    .3ds CAD-format (3ds Max)
    .3gp Videoformat som de flesta mobiltelefoner brukar spara videoinspelningar i, formatet hanteras bl.a. av Quicktime och VLC media player
    .7z Komprimerad arkivfil, hanteras av 7-Zip

A

    .a Filändelse för objektkodsbibliotek. Denna filändelse kan även associeras med biblioteksfiler i Unix
    .a21 Filändelse för SOUNDWEB firmwarefiler.
    .a26 Filändelse för z26 Atari 2600-emulator ROM Fil
    .a78 Filändelse för Atari 7800 ROM-avbildning (IMAGE)
    .aaf Advanced Authoring Format - multimediafiler
    .acg Microsoft Agent förhandsgranskningsfil
    .act Fil skapad av Macromedia Action
    .acw Inställningsfil för hjälpmedelsguiden
    .adb (Ada-källkod)
    .ads (Ada-fil)
    .afm Postscript i Font Metrics (Adobe)
    .adi Auto CAD plotfile.
    .ai Fil till programmet Adobe Illustrator
    .amr (Adaptive multirate) Ljudfilsformat baserat på en komprimeringsmetod för tal som används i GSM-mobiltelefoni
    .ani Animerad muspekare
    .apm Plugin till Arachne för DOS.
    .app Datorprogram för Mac OS X och Mac OS.
    .arc Komprimerad fil. Packad med programmet ARC eller PKPak.
    .arj Komprimerad fil. Packad med programmet ARJ. Går att packa upp med Winzip, WinARJ, WinRAR mm.
    .asc MS-DOS text med layout, ASCII-fil
    .asf Advanced Streaming Format. Uppspelning av ljud och video.
    .avr Multimediafil som öppnas med till exempel Quicktime.
    .asp Kod för dynamiska internetsidor.
    .avi Audio Video Interleaved. Uppspelning av ljud och video.

B

    .bat (Batch) Kommandofil som startar flera körbara program i DOS, Windows och OS/2
    .bak Backupfil. Säkerhetskopierade filer har oftast denna beteckning.
    .bas Fil skriven för programmeringsspråket BASIC
    .bfc Portföljfil som synkroniserar samma dokument på två olika ställen i en dator eller mellan flera datorer.
    .bin Komprimerad fil/Image fil.
    .blend Fil för 3D-programmet Blender.
    .bmp Bildfil
    .bz2 Fil komprimerad med bzip2-algoritmen

C

    .c4d 3D-grafik med Cinema 4D
    .cab Cabinet. Komprimerad installationsfil som används av Windows.
    .cct Carbon Copy 32 Autopilot.
    .ccw Carbon Copy Document.
    .cda Ljudspår på en audio-cd.
    .cdr Grafikfil från programmet Corel Draw.
    .cgi Körbart skript, eller program, på webbserver som följer standarden Common Gateway Interface.
    .chk Checkdisk. Filer som skapas av systemverktygen ChkDsk eller ScanDisk.
    .chm Compiled HTML Help File. Vanligt format på hjälpfiler i Windows.
    .clp Klippbordsfil
    .cgm Grafikfil (Computer Graphics Metafile)
    .cmf Ljudfiler. Körs med till exempel Music Player
    .cob Cobol-källkod
    .cpl Windows kontrollpanelsfiler.
    .cps PC-Tools-fil.
    .cpt Corel Photo Paint.
    .crd Kartoteksfil.
    .crt Certifikat för Internet.
    .cur Muspekare i Windows.
    .cwk Claris Works-fil.
    .c C-källkod
    .cfg Configure. Konfigurationsfil med inställningar sparade för ett specifikt program.
    .cgm Computer Graphics Metafile. Bildformat.
    .chm Kompilerad HTML-fil
    .class Kompilerad Java-klass
    .com Programfil under DOS, Windows och OS/2.
    .conf Konfigurationsfil
    .cpp C++-källkod
    .cr2 Canon RAW-fil (foto)
    .css Stilmall exempelvis för webbsida
    .cue Tillhör en .bin-fil vid CD/DVD-kopiering

D

    .dat Datafil. Filändelsen används av flera program.
    .db Nyckelfil eller databasfil. Kan innehålla lösenord eller serienummer till ett specifikt program. Kan också vara en databasfil.
    .dbf Databasfil som används av Microsoft Access.
    .dbx Mappar med e-post i till exempel Microsoft Outlook
    .deb Debian-paket
    .der Certifikat för Internet
    .dev
    .dcr Adobe Dreamweaver
    .dcm Medicinsk bild i DICOM-format.
    .dhtml Dynamisk HTML
    .dib Filer i bitmapformat för Windows (Device Independent Bitmap).
    .dic Ordboksfil ("dictionary")
    .dll (Dynamic-link library) Programbibliotek i Windows.
    .dmg Skivavbild. Vanligt format för att distribuera programvara för Mac OS X över Internet. Fungerar på samma sätt som en cd-skiva när den öppnas i Mac OS X.
    .dmp Minnesdumpsfil när Windows kraschar.
    .dot Dokumentmall skapad i programmet Microsoft Word.
    .dqv Frågefil i Excel
    .drv Drivrutin som gör det möjligt att använda en specifik hårdvara.
    .drw MicroGrafx-format
    .ds Twain-drivrutin. Gör det möjligt att hämta in en bild från en bildläsare eller digitalkamera.
    .doc Microsoft Word-dokument fram till och med version 2003
    .docx Microsoft Word-dokument från och med version 2007
    .dvi Tex/Latex device independent format.
    .dvdproj Fil som tillhör iDVD som är ett program i Apples program paket Ilife '06
    .dwg Fil i AutoCAD-format

E

    .emf (Enhanced Windows Metafile) Vektorgrafiskt bildformat för Windows
    .eml Internet e-postmeddelande.
    .eps Encapsulated PostScript. Format för vektorgrafik och/eller bitmapbilder. Kan tolkas av många program.
    .err Händelsefil vid mjuk- eller hårdvarufel.
    .exe Datorprogram i vissa operativsystem (DOS, VMS, Windows m.fl.)

F

    .fav Genvägar i Outlookfältet
    .fc Filesettings i First Class
    .fdf Adobe Acrobat Forms document
    .fla Adobe Flash, kan redigeras och sammanställs till Shockwave Flash (.swf)
    .flv Adobe Flash Video, Videofil som ofta förekommer på videositer tex Youtube
    .fm Filemaker Pro 2.1
    .fon Windows punktuppbyggda fontformat. Innehåller beskrivning av hur ett specifikt typsnitt ser ut.
    .fp3 Filemaker Pro 3/4/4.1
    .fp5 Filemaker Pro 5/5.5/6
    .fp7 Filemaker Pro 7/8/8.5
    .fpx Kodac FlashPix
    .frm Registrering eller orderblankett till ett sharewareprogram, eller ett projekt till Visual Basic 6.0

G

    .gba Nintendo Game Boy Advance ROM Image.
    .gbc Nintendo Game Boy Color Emulator ROM Image File.
    .gdrive Gizmo Central virituell hårddisksavbild
    .gid Global indexfil för Windows hjälptextfiler .hlp
    .gif (Graphics Interchange Format) Bildformat.
    .gm6 Game Maker 6 Projektfil.
    .gm8 Game Maker 8 Projektfil.
    .gm81 GameMaker 8.1 Projektfil.
    .gmk Game Maker 7 Projektfil.
    .gmx Komprimerad GameMaker: Studio-fil.
    .gmz GameMaker: Studio-fil
    .gra Microsoft Graph
    .grp Programgrupp i Windows. Innehåller ikoner som du hittar i startmenyn.
    .gz Komprimerad fil. Kan packas upp med gzip/gunzip.
    .gzl GoZilla filelist

H

    .h C-headerfil
    .hlp Hjälptextfil
    .ht Fil till programmet Hyper Terminal i Windows.
    .htt HyperText Template
    .htx Mallfil med HTML-kod med diverse logiska villkor
    .html/.htm webbsida ("HyperText Markup Language")

I

    .icw Internet Connection Wizard
    .iii Intel Video Phone
    .img Grafikfil
    .indd Dokumentfil från Indesign
    .inf Installationsinformation; här finns information om installationen av en hårdvara.
    .ins Installationsinformation; han ibland vara Internetkommunikationsrutiner.
    .isp Innehåller Internet kommunikationsrutiner.
    .isu Innehåller information som behövs när ett program ska avinstalleras från hårddisken. Filen skapas av installationsprogrammet InstallShield.
    .ico Bild till ikonen på programikoner och spelikoner
    .img Skivavbildsfil
    .ini Konfigurationsinställningar för ett specifikt program. Läses in av programmet när det startas.
    .iso Skivavbildsfil (ISO 9660)

J

    .jbf Fil skapad av Paint Shop Pro. Innehåller små förhandsbilder av bilderna i ett bibliotek eller mapp.
    .jif Grafikfil som går att öppna i programmet Paint Shop Pro
    .js Javascript
    .jsp Java Server Pages
    .jar Java-arkivfil
    .java Java-källkod
    .jpeg/.jpg Bildformat mycket vanligt för fotografier

K

    .ksp KSpread-kalkylark
    .kwd Kword-dokument
    .kdc Kodac Digital Camera File

L

    .lit e-bok format Microsoft Reader
    .lbm Grafikfil skapad av programmet Deluxe Paint
    .ldb Postlåsningsinformation i Access
    .lex Stavningskontrollfil i bl a Officepaketet
    .lha Komprimerad fil packad med programmet LHA.
    .lnk Länkfil i Windows 95 och senare. Alla genvägar har denna filändelse.
    .log Loggfil med information för löpande eller historisk data.
    .lst Lista av något slag
    .lwp Textdokument från Lotus Word Pro
    .lzh Komprimerad fil packad med programmet LHA. Kan packas upp med Winzip.
    .lib Library-fil, används av många program

M

    .m m-filer används av programmet Matlab
    .m2v MPEG-2, Videoformat som används på digital-TV och DVD
    .m3u Spellista fil, för musik filer
    .mac Fil innehållande ett makro
    .mcc Genväg till The Microsoft Network
    .mcw Word 5.1 för Mac för att kunna öppna filen i Windows
    .mdb Databasfil till programmet Access
    .mde MDE-databas i Access
    .mdn Tom databasmall i Access
    .mid, .midi Musikfil med helt digital beskrivning av låten
    .mmf Ringsignal för mobiltelefoner
    .mim Matematik i Måneby sparat spel
    .mnf Sparad Microsoft Networksökning
    .mov Filmfil, till Apples program "Quicktime"
    .mp3 MPEG-1 Audio Layer 3, Vanlig Ljudfil
    .mp4 MPEG-4 Part 14, Videoformat
    .mpg, .mpeg MPEG-1, Vanligt videoformat
    .mp* Microsoft Project
    .mpd Microsoft Project 8.0 Project databas
    .mpv Filmfil
    .mqo 3d-modeller, vanligtvis skapade i programmet «Metasequoia.
    .msg Microsoft e-postbrev
    .msn Microsoft Network startfönster
    .msp Grafikfil skapad av programmet Microsoft Paint

N

    .n64 Filändelse för N64 spel ROM eller spel avbildnings fil
    .nds Filändelse för Nintendo DS ROM eller spelavbildningsfil
    .nfo Informationsfil för Microsoft systeminformation.
    .nch Netscape Conference Call-fil
    .nsb Novaschem schemafil

O

    .o Kompilerad men olänkad programfil
    .obd Microsoft Office Binder
    .obj Antingen ett ASCII-baserat format för 3D-objekt, eller kompilerad men olänkad programfil
    .obt Mall till Office Binder
    .obz Guide till Office Binder
    .odt OpenDocument-formatet - textbehandlingsdokument
    .ods OpenDocument-formatet - kalkylbladsdokument
    .odp OpenDocument-formatet - presentationsdokument
    .odg OpenDocument-formatet - teckningsdokument
    .odc OpenDocument-formatet - diagramdokument
    .odf OpenDocument-formatet - formeldokument
    .odi OpenDocument-formatet - bilddokument
    .odm OpenDocument-formatet - samlade dokument
    .ott OpenDocument-formatet - textbehandlingsmall
    .ots OpenDocument-formatet - kalkylbladsmall
    .otp OpenDocument-formatet - presentationsmall
    .otg OpenDocument-formatet - teckningsmall
    .otc OpenDocument-formatet - diagramsmall
    .otf OpenDocument-formatet - formelmall
    .oti OpenDocument-formatet - bildmall
    .oth OpenDocument-formatet - webbsidesmall
    .oft Microsoft Outlook-objektmall
    .old Säkerhetskopia av en textfil. Se .bak
    .olk Microsoft Outlook-adressbok
    .one Microsofte Office OneNote
    .opx Microsoft Organisationsschema
    .oqv Frågefil i Excel
    .oss Microsoft Officesökning
    .ocx OLE-objekt som ger ett program en specifik funktion. Används oftast av program skapade i programmeringsspråket Visual Basic.
    .odf Filändelse i Sun Microsystems Calc (inkluderad i Staroffice), OpenOffice.org Calc, ett s.k Spreadsheet formulär.
    .ogg Ogg multimediaformat för ljud.
    .ogm Komprimerad video container dvs filformat för OGG Vorbis komprimering som innehåller både video och ljud.

P

    .p12 PKCS#12-fil, används bl a för Bank-ID
    .pf Windows Prefetch-fil, för cachad programstartsdata. Även filändelse för Alladin systems krypterade fil format.
    .pak Komprimerad fil
    .par Windows swap-fil
    .pbk MSN-telefonlista
    .pcd Grafikfil som används på Kodak photo-CD
    .pct Grafikfil från Macintosh
    .pcv
    .pfb PostScript vektortypsnitt
    .pics Standardiserat filformat för animationer
    .pjg Komprimerad bildfil, hanteras av programmet packJPG
    .pm Pagemakerfil
    .pot Microsoft Powerpoint-mall
    .ppa Tillägg i Microsoft Powerpoint
    .pps Microsoft Powerpoint-bildspel
    .prel Adobe Premiere Elements, Videoprojektfil
    .prd Drivrutin till skrivare
    .ps PostScript-fil, vanligen för utskrifter
    .psd Grafikfil som är skapad i Adobe Photoshop
    .psp Paint Shop Pro-fil
    .pst Microsoft Outlook Data File, Personal Folder File
    .pwd Lösenordsfil i Windows där alla inställningar om en användare sparas
    .pwl Password list, lösenordsfil i Windows
    .pcx Grafikfil från Paintbrush
    .pdf Portable Document Format för Adobe PDF
    .php Kod för dynamiska internetsidor skrivna i PHP
    .pif Fil som används av Windows för specialinställningar när ett DOS-program startas
    .pl Perl-skript
    .pls Spellista för musikspelare
    .pmd
    .png (Portable Network Graphics) filformat för bilder och grafik; börjar ersätta GIF
    .ppt Microsoft Powerpoint-presentation till och med version 2003
    .pptx Microsoft Powerpoint-presentation från och med version 2007
    .pwn Pawn-skript.
    .py Python-skript

Q

    .qic Filuppsättning för säkerhetskopiering.
    .qry Microsoft Query
    .qt Filmklipp som spelas upp med Quicktime
    .qtw Drivrutinsfil som används av Quicktime
    .qtz Quartz-composer fil som spelas upp av Quicktime
    .qxd Quark Express

R

    .ra Ljudfil skapad av Real Audio
    .ram Real Audio
    .rar Komprimerad fil
    .raw Bildformat, skapat av Canon
    .rb Ruby-script
    .rec Fil innehållande ett inspelat makro (datateknik)
    .reg Fil som innehåller de nycklar om ett program som återfinns i registereditorn
    .rhtml Embedded Ruby, motsvarar PHP/ASP/JSP; används av Ruby on Rails.
    .rm Real Media, från Real Networks
    .rmp RealJukebox, spellistor med mera till RealPlayer
    .rtf (Rich Text Format) format för dokumentfiler
    .rpm RPM Package Manager, programpaket för pakethanteraren RPM

S

    .scd Microsoft Schedule
    .scp Nätverksscript för fjärranslutning
    .scr Skärmsläckarfil (Screensaver)
    .sdc Secure Download Cabinet
    .set Filuppsättning för Microsoft Backup
    .sfx Komprimerad fil, självuppackande
    .swf Shockwave Flash, från, Adobe, kan ej redigeras och kommer från .fla, används för till exempel spel på internet
    .sh Bourne shell-skript
    .shs Systemfil till Windows
    .sid
    .sis Application installer för symbian OS
    .sky Krypterad textfil som genereras av programmet SignStudio som används för att skapa märkskyltar till tekniska installationer.
    .smc
    .smd
    .so Shared Object, delat kod eller kodbibliotek i många unix-varianter
    .sqm
    .srt Undertextfil för bland annat .avi-filer
    .sub Subtitle, Undertextfil för videofiler
    .svg Bild i SVG (Scalable Vector Graphics)
    .swp Virtuell minnesfil i Windows
    .sys Systemfil till Windows eller drivrutin för DOS

T

    .tap
    .tar Tape Archive, konkatenering av filstruktur till en fil
    .tex Tex/Latex källfil
    .tga Targafil med punktuppbyggd bild
    .tif (Tagged Image File-Formated) Grafikfil
    .tmp Temporär fil, skapas av ett program medan det är igång.
    .ttf Typsnittsfil, innehåller information om True-Type typsnitt.
    .tiff Bildfil
    .toast Imagefil till brännprogrammet "Toast"
    .torrent Bittorrent-filer
    .txt Textfil

U

    .uae WinUAE spelkonfigurationsfil
    .uga Ulead GIF Animator-projektfil
    .uha UHARC-arkiv
    .uhs Fil tillhörande Universal Hint System
    .uin ICQ-registreringsfil
    .ul uLAW-ljudfil
    .upc Ultimate Paint-fil
    .url Genväg (URL) till en plats på Internet

V

    .v64 ROM-fil för Nintendo 64 emulatorer
    .vbo MS Access Package Deployment References
    .vbp MS Visual Basic v. 4.0-6.0-projekt
    .vbx Visual Basic-fil
    .vcf Telefonbok/Kopia
    .vcw MS Visual C++-fil
    .voc Ljudfil
    .vxd Virtuell drivrutin i Windows
    .vcf Telefonbok/Kopia

W

    .wdb Databas skapad av Microsoft Works
    .win
    .wk1 Lotus 1-2-3 version 2
    .wk3 Lotus 1-2-3 version 3
    .wk4 Lotus 1-2-3 version 4
    .wmf (Windows Metafile) Vektorgrafiskt bildformat för Windows
    .wp5 Textfil skapad av Wordperfect
    .wps Textdokument i Microsoft Works
    .wri Dokument från ordbehandlingsprogrammet Windows Write
    .wav Enkel ljudfil (wave)
    .wma Windows Media Audio, ljudformat från Microsoft
    .wmp Windows Media Picture
    Windows Media Video.wmv Windows Media Video, videoformat från Microsoft
    .wps Textdokument i Microsoft Works

X

    .xcf Gimps filformat för bilder
    .xlc Diagram i Excel
    .xlk Microsoft Excel-säkerhetskopia
    .xlt Microsoft Excel-mall
    .xlv Excel VBA-modul
    .xml Extensible markup language, konfigurations- eller databasfil i XML-format
    .xpm Bildfil
    .xls Microsoft Excel-arbetsbok till och med version 2003
    .xlsx Microsoft Excel-arbetsbok från och med version 2007
    .xpi Utökningar för Mozilla Firefox

Y

    .yaml/.yml YAML, ett uppmärkningsspråk

Z

    .z3d ZModeler 3D Project File
    .z64 Nintendo 64 Emulator
    .zip Komprimerad arkivfil

Dela sida på

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

Copyright © 2015. All Rights Reserved.